Nytt liv til gamle
materialer

FNs bærekraftsmål sier det tydelig – vi må sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette er vi i Heymat Pro opptatt av å sette ut i live. Derfor bruker vi 100% resirkulerte plastflasker i luven (overflaten) på teppeflisene våre. Den gummierte baksiden inneholder 20% resirkulerte materialer

Mindre svinn

Zen er utformet som teppefliser for å bidra til minst mulig «svinn». Når hyppig brukte gulvområder blir slitt, som f.eks. gangbaner, kan man skifte ut teppefliser enkeltvis istedenfor å bytte ut hele underlaget. Lønnsomt for miljøet, og lønnsomt for bedriften

Lang levetid

Kvaliteten på teppeflisene sørger for lang levetid på produktet. Levetiden på andre gulvflater i bygget forlenges også, siden sand og søle absorberes, og ikke dras inn i bygget. Zen sørger også for mindre svevestøv og dermed et bedre inneklima

Handlekurv